PHP KURSPHP Kurs Web Programiranja je namenjen početnicima i Web dizajnerima koji žele da dobiju ili unaprede svoje znanje iz programiranja!


Najtraženiji kurs u Srbiji!

PHP kurs web programiranja je namenjen početnicima i Web dizajnerima koji žele da dobiju ili unaprede svoje znanje iz programiranja. Podatak da je PHP instaliran na preko 244+ miliona internet sajtova i na preko milion servera, svrstava PHP u najtraženije script programske jezike. Očekivanja su da će se u narednih nekoliko godina potražnja za PHP programerima udvostručiti, obzirom da ogroman broj kompanija prelazi sa tradicionalnog načina poslovanja na poslovanje putem Interneta.

PHP je besplatan script jezik!

Kompanije na taj način ne samo da smanjuju troškove poslovanja već i povećavaju klijentelu, a PHP kao besplatan script jezik koji je podržan na svim platformama se nudi kao najfleksibilnije i najekonomičnije rešenje. Na osnovu navedenih statističkih podataka, Edukativni centar želi svojim polaznicima da kroz kurs online shop aplikacije steknu praktično znanje koje će vrlo brzo moći i da unovče. Mnogi su krenuli sa kupovinom knjiga ili učili iz tutorijala ali mi naš PHP kurs zasnivamo na praktičnom radu koja vam može doneti zaradu odmah. Svakoj firmi koja se bavi nekom vrstom prodaje biće potrebna online shop aplikacija, tako da je tržište neograničeno a samim tim i vaša zarada.

TOP 5 vrhunskih web stranica koriste PHP:

Najveći internet brendovi, kao što su Facebook, ProProfs, Technorati, Yahoo i Flickr pokreće PHP!

Polaznici ove obuke će raditi na projektu kreiranja online shop aplikacije. Projekat integriše php programiranje, My SQL bazu podataka, Java Script i Web Design HTML i CSS. Nakon obuke ćete imati konkretan i ozbiljan projekat iza sebe koji će ujedno biti i vaša referenca u CV-u, kao i jaku osnovu za samostalan rad i konstantni napredak.
 ŠTA ĆETE NAUČITI?

WEB programiranje online shop

I Baze podataka (MySQL)

1. Uvod u MySQL

Opisi instalacija / integracija

Aplikacije za rukovanje MySQL serverom

Korisnici i prava pristupa

2. Kreiranje i administriranje MySQL baze podataka

Kreiranje projekta

Kreiranje i organizacija baze podataka

Tipovi podataka

Promenljive i operatori

Kreiranje entiteta i relacionog integriteta (tabele, ograničenja, ključevi…)

Struktura i kreiranje indeksa

3. Programiranje MySQL baze podataka

Setovi SQL komandi

Definicione SQL komande

Kontrolne SQL komande

Manipulacione SQL komande

4. Transakcije i konekcije

Transakcije i konkurencija

Rukovanje konekcijama

5. Replikacija i bekap

Replikacija

Bekap

II Programiranje (PHP)

1. Definicija, instalacija i osnove PHP-a

Instalacija i priprema za rad

Pravljenje web aplikacije

Tipovi, promenljive i operatori

Konstante

Obrada stringova

2. Nizovi

Rad sa nizovima

Višedimenzionalni nizovi i funkcionalnost nad nizovima

3. Kontrola toka

Naredbe grananja

Petlje

4. Funkcije i objektno orijentisani PHP

Funkcije

Klase i objekti

5. Ulaz i izlaz

Rad sa fajl sistemom

Rad sa udaljenim računarom

6. Prosleđivanje podataka

Kretanje podataka kroz response-request proces

POST i GET metode, procesiranje formi

Cookie i Session

AJAX/PHP

7. Čuvanje podataka

Rukovanje bazom podataka, MySQL, phpMyAdmin

8. Bezbednost i Debug

Validacija, validacioni filteri

Rukovanje greškama

Mail

III Web dizajn (HTML, CSS)

1. Osnove HTML-a

Osnove i način funkcionisanja HTML-a

Struktura HTML-a:elementi, atributi i tagovi

Struktura Web strane

2. Osnovni tagovi HTML-a

Tagovi dokumenta (html, head, body…)

Stilski tagovi (h, p…)

Tagovi grupisanja celina (span, div…)

Skript tagovi

3. HTML kontrole

Forme

Kontrole za unos (text field, text area)

Kontrole za odabir (select, checkbox, radio…)

File upload kontrola

4. Stilovi u HTML-u

Stilski atributi HTML elemenata

CSS stilovi HTML elemenata

5. CSS

Struktura i opis CSS-a

Sintaksa i naredbe CSS-a

Pristupanje elementima HTML-a kroz CSS

Rukovanje CSS-om kroz HTML

6. JavaScript

Implementacija i korišćenje jQuery biblioteke ISPITI I SERTIFIKATI


Po odslušanom PHP kursu polaznici dobijaju PHP sertifikat Edukativnog centra o uspešno odslušanom treningu.

POSEBAN POPUST ZA POLAZNIKE


Edukativni centar želi da ponudi svojim polaznicima sveobuhvatno znanje da bi postali konkurentniji na tržištu rada. Znajući da jedan trening nije dovoljan za zaposlenje, Edukativni  centar svojim polaznicima koji ulažu vreme i novac u edukaciju želi da pomogne kroz posebne popuste koji se mogu iskorititi za srodne obuke. Svi kandidati koji u Edukativnom centru odslušaju PHP trening dobiće vaučer koji mogu iskoristiti za jedan od treninga iz oblasti programiranja (Napredni web razvoj, Web dizajn, Android i Java).


 CENA I NAČIN PLAĆANJA

Cena: 280

Cena za individualnu nastavu: 380

Prikazane cene su u EUR a plaćanje je u RSD po srednjem kursu NBS na dan uplate.