NAPREDNI PHP KURS

Kurs Naprednog PHP  web programiranja je namenjen polaznicima koji su završili osnovni kurs PHP Web programiranja,  kao i profesionalnim PHP developerima koji žele da unaprede svoje znanje i nauče Laravel framework.

PHP se sve češće koristi i kao backend podrška na projektima kod mobilnih aplikacija, zbog čega ćemo obraditi kreiranje API servisa.

Osim samog kodiranja ovaj kurs pokriva i samu metodologiju i proces integracije koda, tako da ćete na kraju biti potpuno spremni za rad u timu, u realnom radnom okruženju.


 ŠTA ĆETE NAUČITI?

1. GIT

Upoznavanje sa GIT version control sistemom

Kreiranje novog repozitorijuma

Preuzimanje postojećeg repozitorijuma

Komitovanje i slanje izmena na repozitorijum

Kreiranje grana

Rešavanje konflikta

2. COMPOSER

Upoznavanje sa Composer-om

Upoznavanje sa PHP Dependency Package Manager-om

3. LARAVEL

Upoznavanje sa Laravel PHP framework-om

Instalacija

Konfiguracija

Podešavanje baze podataka

Struktura aplikacije

Rutiranje

Kontroleri

Request i Response

Kreiranje vizualnih komponenata templejta i layout-a

Blade template engine

Model

Eloquent ORM

Autentifikacija i Autorizacija

Artisan Console

Cache

CSRF zaštita

Logovanje grešaka

File storage

Hashing

Helperi

Lokalizacija

Mail

Middleware

Migracije

Paginacija

Seeding

Session

Validacija

Testiranje

API Servisi:

Kreiranje PHP API servisa za komunikaciju sa Android i iOS aplikacijama putem JSON formata


 ISPIT I PHP SERTIFIKAT

Po odslušanom  kursu Naprednog PHP web programiranja  dobija se sertifikat Edukativnog centra o uspešno odslušanom treningu.

 POSEBAN POPUST ZA POLAZNIKE

Edukativni centar želi da ponudi svojim polaznicima sveobuhvatno znanje da bi postali konkurentniji na tržištu rada. Znajući da jedan trening nije dovoljan za zaposlenje, Edukativni centar svojim polaznicima koji ulažu vreme i novac u edukaciju želi da pomogne kroz posebne popuste koji se mogu iskorititi za srodne obuke. Svi kandidati koji u Edukativnom centru odslušaju trening Napredni PHP dobiće vaučer koji mogu iskoristiti za jedan od treninga iz oblasti programiranja (Android i Java).

Cena: 300

Prikazane cene su u EUR a plaćanje je u RSD po srednjem kursu NBS na dan uplate.