Kurs za pripremu prijemnog ispita


Prijemni ispiti predstavljaju ulaznicu za viši nivo obrazovanja, a koncipirani su tako da ispituju celokupan nivo znanja, koji je stečen tokom prethodnog školovanja. Kako se iz godine u godinu pravila o polaganju prijemnog ispita u okviru osmogodišnje škole/srednje škole menjaju, ne čudi što i učenici, a posebno njihovi roditelji dosta ranije počinju da razmišljaju o tome kako da se na najbolji mogući način pripreme za polaganje prijemnog ispita. Posebno otežavajuća okolnost je upravo ta što se pravila o načinu polaganja vrlo često menjaju, a svako ko ne uspe da položi ove testove, u principu nema priliku da nastavi svoje školovanje, to jest ne može da ga nastavi u školi u kojoj želi, već u onoj za čije upisivanje ima dovoljan broj poena. Samim tim je logično da će se mnogi roditelji odlučiti da svom detetu omoguće da pohađa određenu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita, kako bi osvojio što više poena i na taj način dobio mogućnost da upiše upravo onu srednju školu/fakultet koju želi. Cene nastave pristupačne, jer je to najbolji način da svaki roditelj detetu pruži mogućnost adekvatne pripreme.

Uvažavajući individualnost svakog polaznika, njegove potrebe i stepen znanja, koncipiran je program koji će omogućiti svakom polazniku da što lakše preskoči ovu značajnu prepreku na putu daljeg obrazovanja. Uzevši u obzir da Eduativni centar prati zahteve svojih klijenata koje nastoji da maksimalno ispoštuje, to spadamo u red retkih obrazovnih institucija, koje sem pripremne nastave za matematiku, u svom redovnom programu imaju i pripremnu nastavu za fiziku. Grupna pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita podrazumeva rad sa manjim grupama zainteresovanih kandidata koje broje njih 10, dok postoji i mogućnost pripreme kao individualna nastava. Takođe imamo privatne časove iz matematike, fizike i informatike osmišljeni kao individualna nastava. Tek kada se prijavi dovoljan broj polaznika, određuju se termini održavanja časova, a u skladu sa njihovim školskim smenama. Posle toga se o terminima obaveštavaju svi kandidati na propisan način. Privatni časovi mogu da se održavaju kada god i koliko god često odgovara polazniku, a na osnovu dogovora koji ona ima sa profesorom. A sem toga, polaznik može od profesora da zahteva da obrati posebnu pažnju na pojedine oblasti u okviru odabranog predmeta za koji pohađa privatne časove.


Dinamika održavanja grupne nastave za matematiku i fiziku podrazumeva ukupno 32 časova (za svaki predmet po 32 časa) za osnovnu školu i 64 časova za srednju školu. A to znači da se nastava za svaki predmet održava jednom nedeljno dvočas, odnosno u trajanju od 90 minuta. Privatni časovi iz bilo koje od pomenutih oblasti ne prate ovu dinamiku, već se mogu održavati onoliko često koliko to polazniku odgovara.


Za više informacija o ovom kursu, u zavisnosti od uzrasta polaznika, kliknite na jedan od linkova:

-OSNOVNA SKOLA

-SREDNJA SKOLA


Cena kursa je 16 000 dinara.

Prijavi se