Kurs robotikeRobotika je kurs prilagođen za decu uzrasta od sedam i po, do dvanaest godina. Kao i u ostalim kursevima. Koristimo tehnologiju u službi dečijih talenata. Pravimo animacije, muzičke projekta, interaktivne priče i igrice. Koristimo Skreč kao glavnu platformu, ali sa mnogo više povezivanja sa fizičkim svetom. Kroz programiranje dronova, oživljavanje svakodnevnih stvari uz pomoć micro:bit-a i Lego WeDo, Boost i mBot robotike, budimo kod dece interesovanje o tome kako funkcioniše svet oko njih. Inspirišemo buduću generaciju mislioca, stvaraoca i inovatora.

Kreativnosti i Radoznalost

Radimo na projektima koji su primenjivi  i zabavni. Ohrabrujemo eksperimentisanje i lična interesovanja. U okviru našeg kurs robotike i programiranja, forsiramo raznovrsnost tema, crtanje, muzika, priče i igrice i raznolikost tehnologije, tableti, lego robotika, blue bot podni robot. Povezujemo se sa fizičkim svetom, testiramo granice i budimo interesovanje o tome kako funkcioniše svet oko nas.

Programerski Način Razmišljanja i Tehnike Rešavanja Problema

Programerski način razmišljanja podrazumeva izražavanje ideje na način na koji računar može da razume. To podrazumeva poznavanje osnovnih programerskih koncepata, ali još bitnije, poznavanje osnovnih tehnika rešavanja problema:

rastaviti veliki problem na više manjih (dekompozicija)

uočiti sličnosti i razlike (prepoznavanje šablona)

odvojiti bitno od nebitnog (apstrakcija)

organizovati precizan redosled izvršavanja instrukcija (algoritam)

Saradnja i Komunikacija

Svaki čas podrazumeva zajedničku aktivnost, stvaranje u timu, deljenje napravljenog ili  zajedničku igru. U svakoj prilici smišljamo priče koje čas čine zanimljivijim i ohrabrujemo međusobnu komunikaciju i druženje.

Kritičko Razmišljanje

Uvek dovodimo sve u pitanje. Tražimo uzročno-posledične veze, razvijamo logiku i tražimo odgovore na pitanja poput, zašto nešto ne radi, ili zašto radi na način na koji radi.

 CENA I NAČIN PLAĆANJA

Cena: 70

Prikazane cene su u EUR a plaćanje je u RSD po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Prijavi se