Kurs računara


Poznavanje rada na računaru je važno kada se aplicira za gotovo svaki posao, jer je poznavanje rada na računaru, uz aktivno korišćenje interneta jedan od osnovnih uslova za obavljanje mnogih zanimanja u savremenom svetu. Iako se računarstvo i informatika uče kao obavezan predmet u skoro svim srednjim školama, činjenica je da mnogi pripadnici srednje generacije nemaju dovoljno znanja da obavljaju poslove koji podrazumevaju, recimo korišćenje programa Word, Excel ili Power Point, da brzo odgovaraju na meilove i slično. Zato je tu Kurs računara koji organizuje EDUKATIVNI CENTAR CODE.


Naši kursevi su osmišljeni tako da svi polaznici za kratko vreme dobiju sva adekvatna znanja za optimalan rad na računarima, a cene obuka i kurseva vezanih za računarstvo, programiranje, web i grafički dizajn su među najpovoljnijim na tržištu. Naši predavači poseduju sve neophodne diplome i sertifikate za obavljanje obuka, a iza njih su godine iskustva, što ih svrstava u red najboljih.
Kurs računara podrazumeva aktivno korišćenje interneta i rada u programima:


- Poslovni Office

- Grafički dizajn

- Podešavanje i instalacija Windows-a


Kurs i obuka računara traje ukupno tri meseca, to podrazumeva i ukupno 32 časa nastavnog fonda.


Kliknite OVDE za više informacija o ovom kursu.


Cena kursa je 16 000 dinara.

Prijavi se