Kurs programiranja

Poznavanje jednog ili više programskih jezika danas se posmatra kao odličan zalog za sigurnu budućnost, pre svega zbog brojnih benefita koje donosi zanimanje programera, poput odlične zarade i mogućnosti brzog pronalaska posla.


Odsek Kurs programiranja u Edukativnom istraživačkom centru podeljen je na programe koji će vam omogućiti da usmerite svoju programersku karijeru u željenom pravcu. U zavisnosti od programa za koji se opredelite tj. želje koje programske jezike želite da naučite, osposobićete se za web programiranje, kreiranje softvera, razvoj aplikacija, ili rad na mnogim drugim visoko plaćenim projektima.


Izabrani program školovanja odrediće i grupu kurseva za programiranje koju će klijent pohađati kako bi postao stručnjak u svojoj oblasti. Kombinacijom stečenih znanja na pomenutim kursevima, svaki klijent kvalifikovaće se kao specijalista za brojne projekte koji se tiču procesa projektovanja i implementacije softvera, njihovog kodiranja i testiranja, kao i održavanja i instalacije. Svaki ponuđeni kurs za programere je osmišljen pažljivo sagledavajući svetske trendove u ovoj oblasti i pruža vam najnovija znanja za programski jezik za koji se odluči.


Školovanjem na Kursu programiranja klijent se priprema za rad na celokupnom procesu projektovanja, izrade i implementacije softvera, od početne analize, planiranja i dizajna, preko kodiranja i testiranja, do instalacije i održavanja softvera na mestu njegovog korišćenja. Školovanje podrazumeva rad na konkretnim projektima, sa ciljem samostalne izrade softverskih rešenja.


Program školovanja na Kursu programiranja obuhvata oblasti razvoja algoritama, teorije programskih jezika, širokog spektra alata, jezika i tehnologija:

- C (OSNOVNISREDNJI, NAPREDNI NIVO)

- C++ (OSNOVNISREDNJI, NAPREDNI NIVO)

- C# (OSNOVNISREDNJI, NAPREDNI NIVO)

- Java (OSNOVNISREDNJI, NAPREDNI NIVO)

- SQL (OSNOVNISREDNJI, NAPREDNI NIVO)

- Python (OSNOVNISREDNJI, NAPREDNI NIVO)

- Scratch

- PHP


U zavisnosti od celokupnog znanja polaznika, Edukativni centar nudi OSNOVNI, SREDNJI i NAPREDNI NIVO kursa programiranja. Klikom na željeni nivo ili sam kurs, dobićete više informacija o istom.


Osim toga, polaznik se upoznaje sa algoritamskim modelovanjem, objektno orijentisanim principima, strukturama podataka, web programiranjem, bazama podataka, SQL programiranjem, dizajnom interfejsa aplikacija, testiranjem i održavanjem softvera, elementima sigurnosti i zaštite podataka i računarskih sistema.


Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i onlajn varijanti. Tradicionalni način pohađanja nastave podrazumeva praćenje nastave u prostorijama Edukativnog centra. Za sve one koji zbog svojih obaveza ili fizičke udaljenosti ne mogu da pohađaju tradicionalnu nastavu, onlajn način učenja je pravi izbor.


Kurs i obuka programiranja traje ukupno tri meseca, to podrazumeva i ukupno 32 časa nastavnog fonda.


Cena kursa je 16 000 dinara.

Prijavi se