KURS MCSD: WEB APPLICATIONSNa MCSD kursu upoznaćete se sa osnovama implementacije, razvoja i izrade naprednih web aplikacija i sajtova. Naučićete da koristite .NET tehnologiju i ovladaćete osnovama web programiranja. Trening je namenjen sadašnjim i budućim programerima.

Na ovom treningu, studenti će naučiti da razvijaju napredne ASP.NET MVC aplikacije u.NET Framework 4.5 alatima koristeći HTML5, CSS3, and JavaScript znanje.

 ŠTA ĆETE NAUČITI?

70-480- Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Pregled HTML-a i CSS-a

Kreiranje i stilizovanje HTML5 strana

Upoznavanje sa JavaScript-om

Kreiranje obrazaca za prikupljanje korisničkih podataka i validaciju korisničkih input-a

Komuniciranje sa Remote Data Source

Stilizovanje HTML5 korišćenjem CSS3

Kreiranje objekata i metoda korišćenjem JavaScript-a

Pravljenje interaktivnih strana korišćenjem HTML5 API

Dodavanje offline podrške Web aplikacijama

Implementacija prilagodljivog korisničkog interfejsa

Kreiranje napredne grafike

Animiranje korisničkog interfejsa

Implementiranje komunikacije u realnom vremenu korišćenjem Web Sockets

Kreiranje procesa Web Worker

70-486- Developing ASP.NET MVC Web Applications

Istraživanje ASP.NET MVC4

Dizajniranje ASP.NET MVC 4 Web Aplikacija

Razvijanje ASP.NET MVC 4 Modela

Razvijanje ASP.NET MVC 4 Kontrolera

Razvijanje ASP.NET MVC 4 Pregleda

Testiranje i otklanjanje grešaka ASP.NET MVC 4 Web Aplikacija

Struktuiranje ASP.NET MVC 4 Web Aplikacija

Primena stilova  ASP.NET MVC 4 Web Aplikacija

Izgradnja osetljivih stranica u ASP.NET MVC 4 Web Aplikacijama

Korišćenje JavaScript-a i jQuery za osetljivost MVC 4 Web Aplikacija

Kontrola pristupa ASP.NET MVC 4 Web Aplikaciji

Izgradnja elastičnosti ASP.NET MVC 4 Web Aplikacije

Korišćenje Windows Azure Web Servisa u ASP.NET MVC 4 Web Aplikacijama

Implementiranje Web API u ASP.NET MVC 4 Web Aplikaciji

Upravljanje zahtevima u ASP.NET MVC 4 Web Aplikacijama

Razvijanje ASP.NET MVC 4 Web Aplikacije

70-487- Developing Microsoft Azure and Web Services

Pregled serisa i cloud tehnologije

Upiti i manipulisanje podacima korišćenjem  Entity Framework-a

Kreiranje i konzumiranje ASP.NET Web API Servisa

Proširenje i obezbeđenje ASP.NET Web API Servisa

Kreiranje WCF Servisa

Hosting Servisa

Windows Azure Service Bus

Razvoj  Servisa

Windows Azure skladištenje

Monitoring i dijagnostika

Menadžment identiteta i kontrole pristupa

Scaling Servisi

Projektovanje i proširenje WCF Servisa

Implementiranje sigurnosti u  WCF Servisima


ISPITI I SERTIFIKATI

Za dobijanje MCSD Web Application sertifikata potrebno je položiti sledeće ispite:

70-480- Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

70-486- Developing ASP.NET MVC Web Applications

70-487- Developing Microsoft Azure and Web Services


 CENA I NAČIN PLAĆANJA

Cena: 300

Cena za individualnu nastavu:400 

Prikazane cene su u EUR a plaćanje je u RSD po srednjem kursu NBS na dan uplate.