GRAFICKI DIZAJNKurs grafičkog dizajna je namenjen svim kreativnim osobama koje žele da nauče najsavremenije alate za dizajn mobilnih i web aplikacija, izradu brošura, plakata, banera, logoa, vizitkarti, reklama i sve ono što je danas neophodno u svetu digitalnog marketinga. Trening mogu slušati početnici u ovoj oblasti, kao i osobe koje žele da prošire svoje dosadašnje znanje u oblasti grafičkog dizajna.

Unovčite vašu kreativnost!

Zbog ključne uloge koju imaju u reklamiranju, informisanju javnosti i obaveštavanju, grafički dizajneri mogu odlično da naplate svoju kreativnost. Naš grafički dizajn kurs, se zasniva 100% na praktičnom radu i vežbama!

Kroz ovu obuku ćete savladati kako da koristite najpopularnije softvere iz porodice Adobe (Photoshop, Illustrator, XD, InDesign).

Grafički dizajn ima jako veliku ulogu u našem svakodnevnom životu!


Takođe, steći ćete neophodne veštine koje će vam pomoći da napravite sve ono što čini imidž jedne kompanije, tj. njen korporativni identitet (izrada logotipa, dizajn kompletnog promotivnog materijala…).

Stvorite brend!

Naučićete kako se stvara, kreira i održava jedan brend! U ostalom to nije sve što čini jednu kompaniju u digitalnom svetu, jako veliku ulogu ima i digitalni marketing, tako da ćete kroz ovu obuku naučiti ne samo kako da napravite banere i web prezentacije već i kako možete poboljšati korisničko iskustvo. U ovu obuku smo uključili i dizajniranje mobilnih aplikacija, kao i pravljenje prototipa istih.

Korišćenjem najnovijih alata po završetku obuke bićete spremni da kreirate moderan i zanimljiv dizajn.


 ŠTA ĆETE NAUČITI?

1. Upoznavanje sa osnovama grafičkog oblikovanja

Grafički dizajn – pojam i primena

Teorija boja

Rasterska i vektorska grafika

2. Tipografija u dizajnu i njena primena

3. Photoshop

Razumevanje navigacije i mernih sistema

Prilagođavanje određenom načinu rada

Rad sa slojevima (Layers)

Istorija izmena

Rad sa filterima i alatima

Paint, Shape, Drawing

Maske layera

Rad sa tekstom

Manipulisanje slikama pomoću filtera

Tips and Tricks

4. Illustrator

Upoznavanje radnog okruženja

Biranje i poravnanje

Kreiranje i uređivanje oblika

Transformacija objekta

Manipulisanje bojama

Uređivanje teksta

Rad sa slojevima

Crtanje u perspektivi

Mešanje boja i oblika

Simboli

Tips and Tricks

5. Adobe XD

UI/UX

Kreiranje oblika

Kreiranje teksta

Rad sa slojevima (Layers)

Kreiranje assets-a

Kreiranje paleta boja

Kreiranje i deljenje prototipa

6. Print dizajn

Izrada logotipa

Izrada vizit karti

Izrada brošura

Plakati i baneri

Priprema za štampu

7. Web dizajn

Značaj web dizajna

Wireframes

Izrada web template-a

8. Mobile app dizajn

9. Završni rad


 ISPITI I SERTIFIKATI


Po odslušanom  kursu grafičkog dizajna polaznici dobijaju sertifikat Edukativnog centra o uspešno odslušanom treningu.

CENA I NAČIN PLAĆANJA

Cena: 250

Prikazane cene su u EUR a plaćanje je u RSD po srednjem kursu NBS na dan uplate.