ECDL KURS, TESTIRANJE I SERTIFIKACIJAECDL sertifikat je potreban svim građanima koji žele efikasnije da obavljaju svakodnevne poslove, traže zaposlenje ili žele dalji napredak u karijeri u privatnom ili javnom sektoru. Kao takav namenjen je studentima, rukovodiocima i zaposlenima u privatnom i javnom sektoru. Dobri primeri iz prakse pokazuju da se ECDL standard može koristiti kao efikasan kriterijum za definisanje potrebnih nivoa znanja i veština za svako radno mesto koje podrazumeva korišćenje računara. ECDL standard se koristi za utvrđivanje postojećeg nivoa znanja zaposlenih i potrebe za njihovim daljim usavršavanjem. Usvajanje ECDL-a kao etalona informatičke pismenosti na nivou kompanije obezbeđuje i uštedu vremena i resursa prilikom zapošljavanja novih kadrova. ISPITI I SERTIFIKATI

ECDL Profile Base (Start) sertifikat se stiče nakon uspešno položena četiri modula: osnove računara, obrade teksta, tabličnih kalkulacija i interneta. ECDL Profile Base sertifikat predstavlja dokaz osnovnog nivoa digitalne pismenosti.

ECDL Profile Standard (Core) sertifikat se stiče nakon uspešno položenih ECDL Profile Base modula uz dodatak modula za izradu prezentacija i baza podataka. ECDL Profile Standard sertifikat predstavlja potvrdu da je kandidat u potpunosti kompetentan za korišćenje računara prema izabranim modulima.

ECDL Profile sertifikat potvrđuje digitalne veštine u skladu sa obrazovanjem i profesionalnim opredeljenjem vlasnika sertifikata. ECDL Profile sertifikat je fleksibilan, tako da pojedincima i kompanijama omogućava kreiranje profila digitalnih veština koje odgovaraju potrebama i interesovanjima.


 CENA I NAČIN PLAĆANJA

Cena: 80

Prikazane cene su u EUR a plaćanje je u RSD po srednjem kursu NBS na dan uplate.