Kurs primenjene fizike i elektronike


U našim krajevima osnovne i srednje škole kao i fakulteti ne implementiraju savremene tehnologije i metode u procesu nastave i rada, zato Edukativno istraživački centar nudi Kurs primenjene fizike i elektronike.


Razlog uvođenja ovog kursa je i što neki učenici već u osnovnoj školi pokazuju velika interesovanja za fiziku ali škola nema nastavna sredstva. Laboratorijske vežbe iz fizike su fundamentalni predmet u kome se učenici(studenti) kroz eksperimentalni rad upoznaju sa osnovnim fizičkim zakonima i pojavama, sa statističkom obradom rezultata merenja i pojmom merne nesigurnosti i kao takve su veoma značajne za razumevanje teorijskog dela. Rad na opremi vrhunskog kvaliteta, Edukativno istraživački centar nudi svakom polazniku, te je bitno da oni imaju na umu da je primarno reč o takozvanoj interaktivnoj nastavi, a koja je više usmerena na praksu, nego na teorijski deo. Kroz praktičan i konstruktivan rad fizike, tako i elektronike u okviru ovog kursa biće obrađene interesantne oblasti iz primenjene fizike i elektronike. Učesnicima kursa se pruža mogućnost da svoje radove predstave na festivalima nauke i naučnim skupovima ispred Prirodno-matematičkog fakulteta. Po završetku kursa učesnici će dobiti diplome, a najbolji radovi će biti nagrađeni. Polaznici koji žele da pohađaju ovaj kurs, moraju da budu svesni činjenice da je obuka i kurs primenjene fizike i elektronike namenjena deci različitog uzrasta, te se zato nastavni program i sprovodi u skladu sa time. Upravo zato je važno da se nastavni plan u velikoj meri prilagođava uzrastu polaznika, kao i znanju iz konkretnih oblasti, a koje je svako od njih do tog trenutka možda bio u mogućnosti da stekne.

Obuka i kurs primenjene fizike i elektronike namenjen je deci koja pohađaju osnovnu(od 6. razreda) i srednju školu i studentima.


Kurs i obuka primenjene fizike i elektronike traje ukupno tri meseca, to podrazumeva i ukupno 32 časa nastavnog fonda. O tačnoj dinamici po kojoj će se grupna obuka organizovati, će naknadno biti obavešteni roditelji, to jest staratelji svakog prijavljenog deteta, budući da je prvo potrebno da se prijavi dovoljan broj njih da bi jedna grupa bila napravljena (četvoro polaznika).


U zavisnosti od celokupnog znanja polaznika, Edukativni centar nudi OSNOVNI, SREDNJI i NAPREDNI NIVO kursa primenjene fizike i elektronike. Klikom na željeni nivo, dobićete više informacija o istom.


Cena kursa je 16 000 dinara.

Prijavi se