Edukativni centar Code je osnovan u Kosovskoj Mitrovici 2018. godine. Od tada smo narasli na više od 10 zaposlenih u više kancelarija i centara na Kosovu, sada fokusiranih na edukaciju, podatke i upravljanje, komunikaciju i saradnju.

Naš cilj je da kvalitetno obučimo vredne i motivisane ljude za IT karijeru, kao i da pružimo kreativna, održiva, fleksibilna i pouzdana rešenja u oblasti informacionih tehnologija.

0 Sertifikovani instruktori
0 Studenti do sada
0 Kursevi

Da li ste spremni da unapredite vaše znanje?